Ysmet Geleç
Gençler müzi?e doydu
Protest müzi?in yeni seslerinden U?ur Karata? söyledi?i birbirinden güzel ?arkylarla gençleri co?turdu Protest müzik sanatçysy U?ur Karata? bir televizyon çekimi için geldi?i Avrupa seyahati dönü?ü öncesi Almanya nyn Duisburg kentinde bir konser verdi.Kalabalyk bir genç dinleyicinin katyldy?y etkinlikte ayakta alky?lanarak sahneye çykan Karata? programyna Ahmet kaya nyn bahtiyar ?arkysyyla ba?lady. ?arkydan sonra bary?a özgürlü?e ve halklaryn karde?li?ine sevdaly yüre?imle hepinizi selamlyyorum diyen sanatçy Sevdam Asi albümünde yer alan ?arkylary okudu. Sahnede gösterdi?i performans ve sycakly?yyla gençler tarafyndan co?kuyla alky?lanan sanatçy zafer i?aretleriyle u?urlandy.