U?ur karata? tan asi türküler
Geçti?imiz günlerde DAVRANSANA isimli albümünden sonra ikinci albümü SEVDAM ASY ile yeniden müzik severlerle bulu?an protest müzi?in yeni ve güçlü seslerinden U?ur Karata? önceki gece almanya da konser verdi Görünü?üyle Yylmaz Güney i sesiyle Ahmet Kaya yy andyran protest müzi?e yeni bir soluk getiren sanatçy konserine demokrasiye özgürlü?e ve halklaryn karde?li?ine sevdaly yüre?imle hepinizi selamlyyorum diyerek ba?lady.sanatçy bary? ve karde?lik mesajlary verdi söyledi?i ?arky ve okudu?u ?iirlerle Yylmaz Güney i Ahmet Kaya yy Mahzuni ?erif i Ahmet Arif i andy?y programynda kendi albümlerinden davransana sevdam asi bizim gençler yylmaz gibi eserlerin yanysyra Ahmet Kaya dan safak turkusu do?um günü gibi onlarca ?arkysyny okudu.